INFORMACJE TECHNICZNE PRAKTYCZNE PORADY

Zastosowanie gąsienicy gumowej jest bardziej przyjazne środowisku , niż zastosowanie gąsienicy stalowej. Zwiększona mobilność, zmniejszone drgania oraz zminimalizowany hałas, sprzyjające komfortowi użytkowania, pozwala na maksymalną wydajność użytkowania. Gąsienicę gumową cechuje najlepsza stabilność operacyjna. Jest ona używana w wielu maszynach rolniczych i przemysłowych jak np. minikoparki, koparki, kombajny i traktory.

Z kolei gumowe nakładki na płyty które mogą być z łatwością zamontowane na gąsienice stalowe, są zarówno funkcjonalne jak i wydajne.

Zalety

Mniejsze uszkodzenie powierzchni ziemi - w trakcie pracy na asfalcie bądź betonie, następuje mniejsze uszkodzenie nawierzchni niż w przypadku odpowiedników stalowych.

Niski poziom drgania i hałasu – odpowiednio dopasowane ugięcie gąsienicy efektywnie redukuje hałas i drgania. W połączeniu z elastycznością produktu skutkuje to przedłużonym użytkowaniem sprzętu jak i również zmniejsza wysiłek kierowcy.

Niska siła nacisku - niska siła nacisku dodatnio wpływa na komfort prowadzenia pojazdu na miękkim podłożu takim jak piasek czy mokra nawierzchnia.

Zredukowana waga maszyny - lżejsza waga w przypadku zastosowania gąsienicy gumowej oznacza mniejszą całkowitą wagę maszyny co zwiększą maksymalną prędkość pojazdu.

Dodatkowe zdolności operacyjne - gąsienice posiadają właściwość podwójnego ciągnienia w porównaniu do maszyny o tej samej wadze z zastosowaniem podwozia kołowego. Ta dodana właściwość zezwala na większą sterowność przy niskiej i wysokiej prędkości, jak również na dodatkową zdolność holowania.

Budowa

Powierzchnia gumowa – wytworzona z mieszanki gumy naturalnej i syntetycznej, mieszanka ta posiada właściwości antyścierne i elastyczne. Na podłożu błotnistym nie przylega do podłoża. Na twardszych nawierzchniach zewnętrzne ogumowanie minimalizuje hałas i drgania.

Metalowy rdzeń - łączy się samoistnie z kołem napędowym i zapobiega ześlizgiwaniu się gąsienicy gumowej z tegoż koła. Używamy specjalnego systemu spojenia celem uzyskania silnego wiązania metalowego rdzenia z nawierzchnią gumową.

Stalowy kord – biorąc pod uwagę wagę maszyny i jej ładowność, podejmujemy decyzję o ilości i sile stalowego przewodu biegnącego wzdłuż gąsienicy, co w sumie determinuje kompletną wytrzymałość gąsienicy gumowej.

Sugestie odnośnie używania

Sprawdź napięcie w miejscu styku z centralnie usytuowaną rolką jezdną co 50 mth (H=10-14 mm).

Odpowiednia technika prowadzenia pojazdu. Unikaj zwrotów maszyny przy wysokiej prędkości na wysoce ściernych nawierzchniach i zwiększ kąt skrętu. Po ukończeniu pracy zmyj wszelkie zanieczyszczenia takie jak sól, błoto czy też inne. Jedź wolno w trudnych warunkach pracy: drogi żwirowe bądź trasy górskie, niektóre tereny budowy. Sprawdzaj regularnie stopień starcia koła napędowego.

Przewodnik po ewentualnych problemach

 

Symptom

Powód

Zalecenie działania

Powierzchnia/krawędź gąsienicy jest pocięta bądź rozerwana.

porady1.jpg

Zewnętrzne substancje na nierównych nawierzchniach stykowych z gąsienicą.

Kiedy poruszasz się na nierównych nawierzchniach z dużą ilością wystających obiektów , gąsienica może się skręcić, a guma może się rozerwać bądź pęknąć. Z reguły zdarza się to na pojedynczej części gąsienicy.


Spowodowane zaburzeniem maszyny. Kiedy napięcie gąsienicy gumowej nie odpowiada wymogom, gąsienica może się poluźnić i ześlizgnąć z koła napędowego. Uszkodzenie może wystąpić, kiedy koło napędowe albo rolka jezdna styka się z luźną gąsienicą i ściera ją. Podczas użytkowania gąsienica może się zgiąć wskutek dostania się czynników zewnętrznych takich jak błoto bądź słoma pomiędzy ramę, a gąsienicę gumową. W rezultacie dystans między ramą a gąsienicą zawęża się. Jeśli część gąsienicy jest nacięta bądź rozerwana, gąsienica może dalej ulegać uszkodzeniu bądź inne części gąsienicy mogą ulegać uszkodzeniu.

Zapobiegaj poruszaniu się po nawierzchniach o ostrych rysach bądź nierównych nawierzchniach.

Jeśli możliwe, unikaj poruszania się na długi dystans na asfalcie albo betonie, ponieważ powoduje to wysoki poziom tarcia. Zalecany transport ciężarówką bądź innym pojazdem.


Upewnij się, że gąsienica jest odpowiednio napięta. Po użytkowaniu usuwaj zewnętrzne substancje takie jak błoto z ramy i gąsienicy gumowej.

Uszkodzenie przewodu metalowego

porady2.jpg

Nadmierne ciśnienie zewnętrzne powoduje uszkodzenie przewodu metalowego gąsienicy gumowej.

Jeśli gąsienica nie jest odpowiednio napięta, może to prowadzić do zniekształcenia. Pod wpływem nadmiernego zewnętrznego ciśnienia, rolka jezdna i koło napędowe mogą się przesunąć w górę w kierunku centralnej płyty sterowania i zwiększyć ciśnienie na przewód metalowy. Kiedy kamienie albo zewnętrzne substancje dostają się w okolice przewodu metalowego , ciśnienie przenosi się na koło napinające, rolkę jezdną i koło napędowe. Wskutek nagłego zwrotu/skrętu maszyny i nadmiernego ciśnienia przewód metalowy może ulec uszkodzeniu.


Korozja przewodu metalowego spowodowana żłobieniami.

Kiedy ugięcie jest drążone przez zewnętrzne substancje takie jak ostre kamienie, wilgoć dostaje się przez żłobienia gąsienicy do przewodu powodując korozje.

Regularnie kontroluj napięcie gąsienicy gumowej i je zachowaj.

Unikaj nawierzchni z wieloma kamieniami i innymi szkodliwymi czynnikami, minimalizuj zużycie gąsienicy poprzez powolną jazdę.

Unikaj nagłych zwrotów, skręcaj pod szerokim kątem.

Odłamanie się metalowych wstawek

porady3.jpg

Następuje wskutek nadmiernej siły zewnętrznej.

Jeśli gąsienica gumowa nie jest odpowiednio napięta, kiedy rotuje i zmienia swoją pozycję nadmierne ciśnienie będzie się gromadzić nad kołem napinającym albo centralną płytą sterującą, powodując tym samym uszkodzenie gąsienicy.

Jeśli koło napędowe ulegnie uszkodzeniu (jak np. ułamanie zęba),wtedy ciśnienie kumuluje się nad metalowym rdzeniem gąsienicy i uszkadza go.


Następuje również wskutek korozji.

Wstawka metalowa przylega do gąsienicy gumowej za pomocą spoiwa. Jednak spoiwo jest redukowane przez chemikalia, kompost/tynk albo sól. Wskutek wielogodzinnego użytkowania metalowy rdzeń może ulec uszkodzeniu.

Sprawdzaj napięcie gąsienicy co 50 mth. Utrzymanie odpowiedniego napięcia może przedłużyć cykl życia produktu.

Upewnij się, że operator wykonuje powolne zwroty maszyny i szerokie zwroty.

Kiedy poruszasz się po kamienistej drodze, jedź powoli.

Po każdym użyciu maszyny, dokładnie przemyj gąsienicę za pomocą wody i utrzymuj w suchych warunkach.

 

Część ugięcia (część pasma) jest wyżłobiona

porady4.jpg

Wyżłobienie może być spowodowane użytkowaniem maszyny na terenie z przeszkodami ( ostre kamienie). Nawierzchnia i obiekty na niej leżące powodują powstawanie wyżłobień podczas nagłych zwrotów czy zmiany kierunku jazdy. Kiedy wyżłobienie dociera do wnętrza przewodu stalowego może nastąpić korozja, co skutkuje uszkodzeniem przewodu.

Jedź powoli.

Wykonuj zwroty i zmieniaj kierunki jazdy pod szerokim kątem.

Przy pokonywaniu długich dystansów, wynajmij ciężarówkę celem przewozu maszyny do miejsca pracy.

Starcie materiału w bazowej warstwie gumy

porady5.jpg

Może to mieć miejsce wskutek dostawania się małych kamyków pod rolki jezdne. Przy kontynuowaniu pracy maszyny kamyki ścierają powierzchnię gumową i wystawiają metalowy rdzeń gąsienicy na tarcie.

Starcie materiału może być większe w zależności od podłoża terenu: żwir, kamyki bądź podłoże ziarniste.

Jeśli ma to miejsce często, metalowy rdzeń może się oddzielić od gąsienicy gumowej i ulec uszkodzeniu wskutek penetracji wody.

Należy czyścić gąsienicę po użytkowaniu w błocie bądź na mokradłach poprzez dokładne opłukanie rolek jezdnych.

Podczas wykonywania zwrotów upewnij się ,że są one powolne i wykonywane pod szerokim kątem, zwłaszcza w terenie piaszczystym i kamienistym.

Pęknięcia na bokach gąsienicy

porady6.jpg

Kiedy maszyna pracuje na wąskich albo nierównych drogach, boki gąsienicy mogą się wygiąć, a w efekcie jej boki mogą pękać.

Zwróć uwagę kiedy pracujesz:

  • na wąskich drogach;
  • przy wycince drzew;
  • terenie budowy z popękanymi odcinkami betonu.

Otarcia na ugięciu

porady7.jpg

Powodami wczesnego wystąpienia otarć są:

  • bezustanne zmienianie kierunku jazdy bądź wykonywanie tego manewru przy wysokiej prędkości;
  • jazda i praca maszyny na kamienistych nawierzchniach.

Poważne otarcia mogą zmniejszyć wysokość ugięcia gąsienicy. To z kolei może spowodować spadek siły ciągnienia i uszkodzenia ugięcia.

Przy długich dystansach na asfalcie i betonie zorganizuj przewiezienie maszyny ciężarówką.

Powstrzymaj się od ostrych skrętów i wielu zmian kierunku jazdy.

Pęknięcia na ugięciu

porady8.jpg

Pękanie ozonowe:

Guma na ugięciu napina się w momencie kiedy znajduje się ono na końcu gąsienicy , blisko koła napędowego i napinającego. Pękanie to jest spowodowane przez długi czas parkowania maszyny bądź jej przestój.


Pękanie wskutek zgięcia:

Wynika ono z powtarzanego procesu napinania się gumy podczas jazdy. Jeśli się powtarza, pęknięcia mogą wystąpić na całej gąsienicy.

Zapewnij przejazd gąsienicy gumowej przynajmniej raz w miesiącu.

Unikaj bezpośredniego oświetlenia słonecznego i utrzymaj w suchości za pomocą plandek/obudowy.

Procedury bezpiecznego użytkowania sprzętu

Uwaga!

Przed użytkowaniem upewnij się, że napięcie odpowiada wymaganej wartości.

Jedź powoli w terenie, gdzie nawierzchnia jest niestabilna (lasy, tereny budowlane, drogi bez utwardzenia). Wysoka prędkość może uszkodzić gąsienicę.

Usuń wszelkie obce przedmioty na Twojej drodze, takie jak konary drzew, liście, które mogły się dostać pomiędzy ramę a gąsienicę . Jeśli tego nie uczynisz, luka pomiędzy gąsienicą, a ramą się zmniejszy, co ułatwia powstawanie otarć i pęknięć.

Regularnie sprawdzaj koła napędowe, rolki jezdne, koła napinające i metalowe wstawki pod kątem ścierania. Nadmierne bądź nietypowe ścieranie może skrócić życie produktu.

W przypadkach, gdy praca maszyny ma się odbywać w miejscu znacznie oddalonym, przetransportuj maszynę ciężarówką bądź innym pojazdem .

Kierując pojazdem na wąskich drogach pamiętaj, że krawędzie gąsienicy mogą się zginać. Nadmierne ugięcie może uszkodzić gąsienicę.

Sprawdzając gąsienicę albo jej części składowe upewnij się, że robisz to na równym terenie a sprzęt jest wyłączony.

Podczas wymiany zużytych części składowych ( koło napędowe, rolka jezdna bądź koło napinające), użyj oryginalnych części ITR .

Używaj gąsienicy tylko do jej właściwego przeznaczenia.

Nie pal zużytej bądź uszkodzonej gąsienicy, jest to szkodliwe dla środowiska i człowieka.

Wskazówki dotyczące przechowywania i obsługiwania

W przypadku długiego przechowywani, unikaj promieni słonecznych i utrzymuj ją w warunkach suchych, w przypadku przechowywania na zewnątrz - pod przykryciem.

Jeśli nie używasz gąsienicy, pamiętaj o zmianie jej pozycji raz na miesiąc celem uniknięcia ucisku tylko na jeden punkt gąsienicy.

Transportując gąsienicę używaj odpowiedniego środka transportu/sprzętu. Unikniesz w ten sposób możliwego wypadku.

Kiedy transportujesz gąsienicę za pomocą wózka widłowego, pamiętaj że widły mogą uszkodzić gąsienicę.

Wskazówki dotyczące wymiany

Podczas wymiany gąsienicy upewnij się, że zakotwiczyłeś maszynę na równym podłożu.

Jeśli nie jest ona stabilna, może stracić równowagę i przewrócić się.

Upewnij się, że sprzęt jest wyłączony.

Kiedy wymieniasz gąsienicę, ustaw odpowiednio środek koła napędowego i koła napinającego.

Jeśli obydwa środki się nie pokrywają, już na wstępie może dojść do uszkodzenia.

Po założeniu, zweryfikuj napięcie.

Kiedy zmieniasz gąsienicę, upewnij się aby nie stosować nadmiernej siły podczas używania dźwigni.